Хуш омадед ба сайти устод Рӯдакӣ!

Ин сомона ба 1150-солагии Абӯабдуллоҳ Чаъфар Рӯдакӣ – нахустин гӯяндаи бузурги шеъри порсии дарӣ бахшида шуда, Шумо аз он бетарин маълумотро дастрас карда метавонед.

Сайти мазкур аз чанд саҳифа иборат аст:

Асосӣ – айни замон Шумо дар саҳифаи асосӣ ин ҷумлаҳоро мехонед.

Сарсухан – аз саҳифа Шумо бо зиндагиномаи поягузори адабиёти тоҷику форс - Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ошно шуда, ҳамчунин маълумоти заруриро пайдо карда метавонед.

Қасоид – саҳифа аз 131 қасида, ғазал, қитъа ва пораҳои бозмонда иборат аст.

Рубоиёт – дар ин ҷо 35 рубоиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ гирд оварда шудааст.

Пароканда – ин саҳифа ба ашъори парокандаи шоир бахшида шудааст, ки зиёда аз 400 мисраъро дар бар мегирад.

Маснавӣ – «Калила ва Димна», «Синдбоднома», «Маснавии Баҳри Хафиф» ва монанди инҳо дар саҳифаи мазкур ҷой дода шудаанд.

Фикру дархостҳои худро Шумо метавонед ба почтаи электронии мо равона кунед: noma@rudaki.tj